Ardıç Ağacı (Juniperus) Nedir Nasıl Yetiştirilir?

Sevilay

Yeni Üye
Ardıç Ağacı Hakkında Genel Bilgi

Kutuplardan tropik bölgelere kadar kuzey yarım kürede çok geniş bir alana yayılmış olan ardıç ağacı, ortalama 40 civarında farklı türe sahiptir. Küçük ya da büyük ağaç şeklinde olabildiği gibi yatay ya da dikey gelişim gösteren çalı biçiminde olan türleri de mevcuttur. Yayılan ve sürülen formda bitkiler olan ardıç ağacı, her dem yeşil kalma özelliğine sahiptir. İnce kabuklu bir gövde yapısına sahiptirler. Genç bitkilerde yapraklar iğne benzeri bir yapıda iken daha sonraki ve yaşlılık dönemlerinde pul benzeri bir şekle bürünmektedir. Erkek olan çiçekler daha çok yumurta var bir görünüme sahipken dişi çiçekler ise daha derli toplu ve yuvarlak yapıdadır. Çiçeklerin çok büyük bir çoğunluğu iki evciklidir çok seyrek de olsa tek evcikli türlerine de rastlamak mümkündür. Bünyesinde bulundurduğu her kozalakta 1-10 arası tohum mevcuttur. Kozalakları üzüme benzeyen bir yapıda ve yuvarlaktır. Ardıç ağaçlarının üretimi tohumla, aşıyla ve çelikle olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yaygın Yetiştirilen Ardıç Ağacı Türleri

*Sabin Ardıcı

*Adi Ardıç

*Yatık Ardıç

*Boylu Ardıç

Ardıç Ağacı Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler

Genel itibariyle ışığın bol olduğu yerlerde yetiştirilmekten oldukça hoşlanan ardıç ağacı nadirde olsa gölgeye dayanıklı olan türleri de mevcuttur. Ardıç ağacı farklı farklı türlere sahip olduğundan her türün toprak ihtiyacı birbirinden farklı olmaktadır. Nispi nem oranının düşük olduğu yerler gelişimleri için en ideal yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Süzek, kumlu, nemli be besin maddelerince zengin topraklarda en iyi gelişimi gösterirler. Soğuğa karşı oldukça dirençlidirler. Zehirli gazlar ve baca dumanlarına karşı dayanıklı olduğundan şehir içlerinde de rahatlıkla yetiştirilme olanağına sahiptirler. Rüzgara karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bilhassa yolların ağaçlandırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ardıç Ağacı Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Zararlılar

*Kök Çürüklüğü

*Kırmızı Örümcek

*Kın Kanatlılar

*Yaprak Biti