Servi Ağacı (Cupressus) Nedir Nasıl Yetiştirilir?

huseyin

Yeni Üye
Servi Ağacı Hakkında Genel Bilgi
Eski çağlardan beri ülkemiz başta olmak üzere diğer ülkelerde de yoğun olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde bilhassa mezarlıklarda ve yol kenarlarında sıklıkla yetiştirilmektedir. Yaprağını yıl boyunca dökmeyen servi ağaçları dört mevsim yeşildirler. Sadece bizim ülkemizde bile 3 cins ve 10 tür servi ağacı bulunmaktadır. Servi ağacı genç dönemindeyken yaprakları iğne biçimindeyken daha sonraki yaşlılık dönemlerinde pul şeklini almaktadırlar. Akdeniz bölgesinden Himalaya’lara kadar çok geniş bir coğrafya da doğal olarak yetişme olanağına sahip olan servi ağacı, ülkemizde bilhassa Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıklıkla yetişmektedir. Daha çok ağaç biçiminde iken az da olsa çalı biçiminde olan türleri de mevcuttur. Serviler tek evciğe sahip olup erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrı dallarda bulunmaktadır. Erkek çiçekler silindire yakın bir biçime sahipken dişi olan çiçekler ise haç benzeri bir görünüme sahiptir. Kozalak pullarının altında çok fazla tohum bulunmaktadır. Tohumlar genel itibariyle sert bir kabuk yapısına sahiptir.

Yaygın Yetiştirilen Servi Ağacı Türleri
*Monteri Servisi
*Adi Servi
*Arizona Servisi
Servi Ağacı Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler
Ne çok aydınlık ne de çok karanlık servi ağacının yetiştiriciliği için en ideal olanı orta derecedeki aydınlık ortamlardır. Gerek toprak gerekse de havadaki nem açısından pek seçiciliği bulunmamaktadır. Kireçli, kumlu ve gevşek topraklarda çok iyi gelişim göstermektedir. Soğuk ve don olaylarına karşı pek dayanıklı olmayıp son derece hassas bir yapıya sahiptir. Bu sebepten ötürü servi ağacının yetiştiriciliğinde sıcaklık hayati öneme sahiptir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesinin tamamında yetişme olanağına sahipken Marmara bölgemizin sadece belli bölgelerinde yetişmektedir. Servi ağacının üretimi tohumla ve çelikle olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.
Servi Ağacı Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Zararlılar
*Kök Çürüklüğü
*Kabuklu Bit
*Kırmızı Örümcek
*Yaprak Biti
*Kın Kanatlılar